Støt Vridsted IF - Bliv Sponsor

Som virksomhed er der mange gode grunde til, at støtte byens idrætsforening.

Med støtte eller et sponsorat kan man som virksomhed sørge for et velfungerende og blomstrende lokalt fritids- og kulturliv, og dermed være med til at sikre at der også i fremtiden findes fritidstilbud til alle aldre i Vestfjends

Der er mange udgifter forbundet med drift af en idrætsforening, specielt de afdelinger hvor idrætten kræver indendørsfaciliteter, med f.eks. halleje og materiel.

Disse faste udgifter er de samme, hvad enten der er 10 eller 50 på holdene.

I Vridsted IF har vi den indstilling at det er vigtigt, at der tilbydes hold for alle aldre for børn og unge. Med specielt de faldende børnetal, kan denne indstilling være en stor økonomisk udfordring for de enkelte afdelinger at opfylde.

Kontakt Henrik Lynnerup for at høre mere:
sponsor@vridstedif.dk
Mobil: 30 69 88 02