Kære medlemmer af Vridsted IF og brugere af Vestfjendshallen.

På dialogmødet i idrætsforeningen i Juni, gav mange udtryk for at man gerne ville have en halinspektør igen.
Ledelsesgruppen nedsatte en lille arbejdsgruppe til at se på muligheder, opgaver, økonomi osv.

Det har taget noget tid, men vi er glade for endelig at kunne melde ud at vi har ansat Jens Mark som inspektør pr. 1/2 2016. Jens starter forsigtigt op i Januar hvor han bla. vil følge Ove omkring rengøring.

Titlen inspektør er valgt fordi Jens kommer til at varetage opgaver i såvel hallen, som i og omkring idrætsforeningen.
For at kunne opnå at Jens har så stor tilstedeværelse som muligt, har det været nødvendigt at samle alle lønnede funktioner i den ene stilling. Det betyder at vi har kunne ansætte Jens på 31 timer pr. uge og samtidig holde os inden for de økonomiske rammer der er til rådighed.

En del af Jens´opgaver vil være:

  • Rengøring i alle lokaler i såvel hal som klubhus.
  • Vedligeholdelse omkring hal og boldbaner.
  • Opstregning af baner.
  • Daglige drift af nøglesystemet. Her vil der senere blive meldt faste kontortider ud.
  • Indkøb, opfyldning i kiosk samt oplæring af frivillige til bemanding.
  • Daglig drift, vedligehold og mindre reparationer af alle faciliteter i og omkring Vridsted IF og Vestfjendshallen.
  • Al kontakt til håndværkere og leverandører
  • Osv.

Jens´opgaver vil ikke være f.eks. bemanding af kiosk, oprydning efter brug af klubhus m.m., samt opgaver der er relateret til idrætsforeningens normale opgaver som f.eks. udvalgsarbejde.

Vi ved at der på dialogmødet var ønske om øget bemanding i kiosken, men det har desværre ikke været muligt at få økonomien omkring dette til at hænge sammen. Det må fortsat løses af frivillige.

Når vi nærmer os 1. Februar vil der komme yderligere information.

 

På ledelsens vegne
Lars Bavnshøj