Velkommen til Vridsted IF

Vridsted Idrætsforening er medvirkende til at skabe et idræts- og kulturelt samlingspunkt for hele Vestfjends, i og omkring klubhuset og Vestfjendshallen. Foreningens mål er at skabe gode rammer til udøvelse af idræt og kulturelle aktiviteter, for derved at fremme det gode kammeratskab i lokalsamfundet. Dette sker i et godt og konstruktivt samarbejde med vores medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer.

 

Vridsted Idrætsforenings privatlivspolitik

Nyheder

Vridsted IF

2 months 1 hour ago

Brug vores sponsorer!

De støtter sporten og idrætten i Vridsted og hele vestfjends...

Sponsor

Vridsted IF

2 months 2 weeks ago

Så er referatet for seneste ledelsesmøde klar.

Der var mange punkter på dagsordenen, heriblandt opfølgning på økonomien, byggeprojektet, indkomne idéer, planlægning af aktivitetsudvalgsmøde og meget mere

Klik ind på www.vridstedif.dk og se mere

HUSK hvis du har en rigtig god idé til en aktivitet, arrangement eller andet så tøv ikke med at kontakte ledelsen på aktivitet@vridstedif.dk // formand@vridstedif.dk

Vridsted IF