Velkommen til Vridsted IF

Vridsted Idrætsforening er medvirkende til at skabe et idræts- og kulturelt samlingspunkt for hele Vestfjends, i og omkring klubhuset og Vestfjendshallen. Foreningens mål er at skabe gode rammer til udøvelse af idræt og kulturelle aktiviteter, for derved at fremme det gode kammeratskab i lokalsamfundet. Dette sker i et godt og konstruktivt samarbejde med vores medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer.

Vridsted Idrætsforening indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30

I klubhuset på Dåsbjergvej 25
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.

3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner for fremtiden

4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

5. Behandling af forslag.

6. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.

I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal er der valg af formand, aktivitetsformand, økonomiformand og 1-2 supplerende medlem til ledergruppen.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: formand@vridstedif.dk

Ledelsesgruppen for Vridsted IF indstiller til at ledelsesgruppen for 2019 bliver:

Formand: Morten Kleinstrup

Aktivitetsformand: Ann Witte Rasmussen

Økonomiformand: Birte Mark

Supplerende medlem: Søren Odgaard
Supplerende medlem: Jakob Hammerum Jensen

Vridsted Idrætsforenings privatlivspolitik

Nyheder

Vridsted IF

2 weeks 5 days ago

Vridsted IF

3 weeks 5 days ago

Tilbud til alle medlemmer i Vridsted IF

Kom ind i sportsmaster Skive og få gode rabatter, og et kanon godt tilbud på Vridsted IF's nye klubtøj... ( Klubtøjet offentliggøres snarest )